casovi engleski i spanskiIndividualni i grupni časovi srpskog, engleskog i španskog jezika od strane diplomiranog profesora sa višegodišnjim iskustvom.


Individualni časovi:
Deca predškolskog uzrasta i deca do V razreda osnovnog obrazovanja, čas
45 min 400 din

Deca starijih razreda osnovnog obrazovanja (VI-VIII razred) i srednjoškolci, čas
45 min 500 din

Priprema za upis na fakultete i časovi studentima, čas
45 min 600 din

Grupna nastava:
2 dvočasa nedeljno, po 90 min tj. 8 dvočasa mesečno.
Grupe od 3 do 5 učenika:

I grupa:

Predškolci i deca od I-IV razreda osnovnog obrazovanja
Mesečno 3.000 din po učeniku

II grupa:

Učenici od V-VIII razreda osnovnog obrazovanja
Mesečno 4.000 din po učeniku

III grupa:
Srednjoškolci
Mesečno 5.000 din po učeniku