HRPonosni smo i zadovoljni što Vam pored administrativnih poslova, zahvaljujući našem dugogodišnjem profesionalnom iskustvu, možemo ponuditi sledeće usluge na polju Ljudskih resursa:

- Izradi Ugovora o radu

- Pravilnika o radu

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

- Ostalih kompanijskih dokumenata.

Takođe Vam možemo pomoći i pri traženju i selekciji potrebnog kadra.