LekturaNesumnjivo je da nam tehnologija u mnogome olakšava život u današnje vreme. No, jedna od oblasti u kojoj je Homo sapiens nezamenjiv jeste prevođenje i lektorisanje. Mašina ne može da razmišlja o kontekstu, stilovima, opisnom prevođenju, semantici itd.
Pre objave bilo kakvog teksta neophodno je ispraviti svaku eventualnu pravopisnu, grafičku, stilsku, gramatičku, interpunkcijsku ili sadržajnu grešku. Potrebno je i ujednačiti terminologiju u celom tekstu.

Lektura podrazumeva pažljivo iščitavanje Vašeg teksta od strane stručnjaka. Uklanjaju se sve pravopisne i gramatičke nepravilnosti. Takođe, radi boljeg razumevanja teksta, jasnoće i preciznosti onoga što se želi saopštiti i postići napisanim, radi se i jezičko-stilska dorada rečeničnih konstrukcija.
Uporedo sa lekturom obavlja se i korektura tekstova, tj. uklanjanje pravopisnih, interpunkcijskih, slovnih i drugih tipografskih i tehničkih grešaka.

Brinite o imidžu svoje kompanije!


Saznajte cenu i rok

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a

Drag and drop files here or Browse