prevodPrevod raznih vrsta ugovora sa srpskog na engleski jezik i obrnuto (Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o posredovanju, Ugovor o zastupanju, Ugovor o bankarskom zajmu, Ugovor o bankarskim olakšicama, Nabavni ugovor, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o uslugama inženjeringa, Ugovor o franšizi, Ugovor za obezbeđenje konsalting usluga, Ugovor o imenovanju ovlašćenog dilera, Ugovor o imenovanju ovlašćenog člana servisne mreže motornih vozila, Ugovor o poverljivosti i tajnosti informacija, Ugovor o osnivanju društva ograničene odgovornosti, Depozitni ugovor, Ugovor o isporuci, Ugovor o distribuciji, Ugovor o najmu vozila, Ugovor o angažovanju sportskog reli vozača, Ugovor o izvođenju radova u okviru inostranih delatnosti evropske zajednice...)
- VAMA d.o.o. i Institut za virusologiju, vakcine i serume TORLAK - prevod registracione dokumentacije sa španskog na engleski jezik;
- Memorandumi o razumevanju, Protokoli, Zakoni, Javni tenderi, Statut kompanije...
- Dopisi upućeni Evropskoj agenciji za rekonstrukciju;
- FIA dopisi;
- Ovlašćenja, punomoćja, lekarski izveštaji, fakture, pozivna pisma;
- Biznis plan aktivnosti, finansijski plan, bankarske garancije;
- Reli pravilnici, Sponzorski paketi, Servisna uputstva za vozila;
- Katalozi, brošure, Projekti, Predlozi saradnje;
- Restoranski jelovnici i karte pića;
- Prevod špediterske i carinske dokumentacije;
- Prevod dokumentacije Međunarodnog udruženja profesionalne bezbednosti;
- Procedure za dobijanje građevinskih dozvola;
- MMDS sistem;
Prevođenje postova za blog za našu poznatu profesorku doktorku Teodoru Beljić - Živković, specijalistu interne medicine -endokrinologa https://teodorabeljic.rs/en/blog_english/
- Tehnička dokumentacija (Poligon i prateći sadržaji centra sigurne vožnje, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, Uputstvo za opremanje lokala, Priručnik za koordinaciju zakupaca...)
- Istorija biodizela, Studija izvodljivosti postrojenja sirovog ulja uljane repice, Poslovni plan- fabrika za ceđenje i ekstrakciju ulja uljane repice, Sađenje i gajenje Miscanthus-a...
- Prevod izdanja Tehnologija proizvodnje ozime uljane repice na engleski jezik– Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2006;
- Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu- prevod doktorskih radova koji su objavljeni u naučnim časopisima širom Amerike i Nemačke, kao i u Srbiji:  (Prilog proučavanju procesa mikronizirajućeg mlevenja liskuna u planetarnom mlinu; Doprinos sintezi i karakterizaciji zro2/znal25cu3 kompozita; Istraživanje uticaja procesnih parametara na strukturu i svojstva liskuna mikroniziranog u centrifugalnom mlinu sa perifernom putanjom usitnjavanja; Mehanizmi ultrafinog mlevenja liksuna u vibracijskog mlinu; Fizičko-hemijski aspekti livenja legura aluminijuma lost foam procesom; Doprinos proučavanju grešaka na odlivcima silumina dobijenim livenjem sa isparljivim modelima; Sinteza i karakterizacija vatrostalnih premaza za primenu u lost foam procesu livenja...)
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina;
- prevod poslovnih dopisa;
- Ambasada Republike Kube u Beogradu (sa španskog na srpski jezik i obrnuto prevod dokumentacije za potrebe diplomatskih funkcionera, press clipping, konzularna dokumentacija...)
- Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim aparatom marke Zonare- z.one ultra sistem, prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Uputstvo za rukovanje SonixTOUCH ultrazvucnim sistemom-prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Uputstvo za rukovanje šesto-kanalnim elektrokardiografom; 
- Cardio Express SL6 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Uputstvo za rukovanje dvanaesto-kanalnim elektrokardiografom Cardio Express SL12 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Korisnicko uputstvo za instalaciju Sistema za upravljanje izveštajima ambulantnog meraca krvnog pritiska (ABP)- prevod sa engleskog na srpski;
- Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim sistemom Micro Maxx-prevod sa engleskog na srpski jezikUputstvo za rukovanje ABP holterom marke Spacelabs Medical - prevod sa engleskog na srpski jezik; 
- Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim aparatom marke Zonare- z.one ultra sistem, prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Uputstvo za rukovanje SonixTOUCH ultrazvucnim sistemom-prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Uputstvo za rukovanje šesto-kanalnim elektrokardiografom Cardio Express SL6 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Uputstvo za rukovanje dvanaesto-kanalnim elektrokardiografom Cardio Express SL12 Spacelabs Healthcare-prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Korisnicko uputstvo za instalaciju Sistema za upravljanje izveštajima ambulantnog meraca krvnog pritiska (ABP)- prevod sa engleskog na srpski;
- Uputstvo za rukovanje ultrazvucnim sistemom Micro Maxx-prevod sa engleskog na srpski jezik;
- Uputstvo za rukovanje ABP holterom marke Spacelabs Medical - prevod sa engleskog na srpski jezik...